Điện lực

Quản lý lưới điện và nhà máy với giải pháp máy bay không người lái

Giám sát thi công, tiến hành kiểm tra và bảo trì dễ dàng

Máy bay không người lái của DJI được triển khai để quản lý lưới điện và nhà máy thế nào ?

Nâng cao hiệu quả

Quản lý tài sản với những thông tin thu được từ máy bay không người lái, nhanh chóng xác định những mối nguy hại.

Giảm thiểu chi phí

Tiến hành những kiểm tra quan trọng trong khi mọi thứ vẫn được vận hành không gián đoạn, giảm thiểu chi phí bảo trì.

Cải thiện tính án toàn

Bảo vệ công nhân bới những tác nhân nguy hại khi sử dụng máy bay không người lái để tiếp cận và xác những vấn đề.

Ứng dụng

Xây dựng kế hoạch và thiết kế

Dữ liệu từ máy bay không người lái được sử dụng để tạo bản đồ 2D chính xác và mô hình 3D khi khảo sát khu vực để hợp lý hóa quy hoạch và tạo ra thiết kế

Tìm hiểu thêm

Quản lý xây dựng

Giải pháp máy bay không người lái giúp việc theo dõi tiến độ trở lên dễ dàng, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho nhân công.

Tìm hiểu thêm

Quản lý lưới điện

Giải pháp máy bay không người lái đưa ra dữ liệu chi tiết và chính xác của tất cả các phần của lưới điện, tự động kiểm tra, sửa chữa kịp thời và giảm lãng phí thời gian.

Tìm hiểu thêm

Quản lý nhà máy điện

Giải pháp máy bay không người lái cung cấp dữ liệu trực quan và ảnh nhiệt về tình tranh của các nhà máy điện, vì thế các nhân viên có thể nhanh chóng xác định và khắc phục sự cố mà không cần ngừng hoạt động

Tìm hiểu thêm

Những hoạt động đặc biệt

Nhanh chóng dọn rác mắc trên đường dây với những thiết bị đặc biệt được gắn thêm vào máy bay không người lái, giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên mặt đất mà không cần ngừng hoạt động hệ thống.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật tin tức

Khách hàng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ