XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ

Dữ liệu máy bay không người lái có thể được sử dụng để tạo các mô hình 2D và 3D chính xác trong các cuộc khảo sát địa điểm trên không nhằm hợp lý hóa việc lập kế hoạch và cung cấp thông tin cho thiết kế.

Lợi ích chính trong xây dựng kế hoạch và thiết kế

Quy hoạch xây dựng đường dây điện

Lập bản đồ các khu vực rộng lớn để thu thập dữ liệu chi tiết, chính xác bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Các nhóm dự án có thể tối ưu hóa thiết kế đường dây điện dựa trên tọa độ địa lý chính xác.

Khảo sát khu vực

Các nhóm dự án có thể dựa vào các giải pháp bay không người lái hiệu quả về chi phí để hình dung hiệu quả thực tế và thu thập dữ liệu khảo sát cần thiết để đánh giá các công trình lớn.

Quy hoạch xây dựng đường dây điện

Những thách thức truyền thống trong quy hoạch xây dựng đường dây điện

Việc thiếu dữ liệu vị trí chính xác gây khó khăn cho việc căn chỉnh các thiết kế BIM, bản đồ vectơ đường và hình ảnh vệ tinh, tốn kém thời gian và nhân công.

Nếu không có mô hình thực tế, rất khó để tính toán chính xác khoảng cách an toàn giữa đường dây điện và các công trình lân cận trong giai đoạn thiết kế.

Các thiết kế BIM có thể khá khác so với mô hình thực tế, gây khó khăn cho việc hình dung và xác minh thiết kế.

Cách Drone cải thiện quy hoạch xây dựng đường dây điện

Nhanh chóng cất cánh và bay qua khu vực làm việc để tạo mô hình 3D của khu vực nơi có thể lên kế hoạch cho một tuyến đường.

Tạo mô hình 3D với dữ liệu định vị chính xác có thể dễ dàng lắp vào mô hình BIM để trực quan hóa thiết kế.

Tạo các thiết kế tuyến đường tốt hơn bằng cách sử dụng các mô hình 3D tương thích với nhiều phần mềm GIS.

Khảo sát khu vực

Những thách thức truyền thống trong khảo sát địa điểm

Các công trình dạng lưới thường nằm ở những vị trí địa lý phức tạp, khó tiếp cận, gây tốn kém thời gian, nhân lực và đầu tư thiết bị để khảo sát.

Dữ liệu vệ tinh hoặc máy bay có người lái đắt tiền và không thể được truy cập theo yêu cầu, trong khi độ chính xác của dữ liệu là nhỏ hơn.

Các DLG được tạo ra rất khó để hình dung, không giống như bản đồ 2D hoặc mô hình 3D.

Khảo sát trang web trao quyền cho Drone như thế nào

Dễ dàng cất cánh và bay qua các khu vực làm việc phức tạp để thu thập dữ liệu có độ chính xác cao.

Nhanh chóng tạo ra các mô hình 3D và trực quan 2D làm tài liệu tham khảo cho việc lập kế hoạch và thiết kế kỹ thuật.

Đặt chồng lên các thiết kế với các bản tái tạo 2D và 3D để trực quan hóa hiệu ứng và thực hiện các điều chỉnh.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ