For Roads Less Traveled

Watch video

For Roads Less Traveled

Watch video

For Roads Less Traveled

Watch video

DJI DOCKS chắc chắn, đáng tin cậy và được xây dựng để vận hành 24/7 cả ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hoặc trời nắng.

Mỗi DJI Dock chứa một Matrice 30 nơi mà nó hạ cánh, sạc pin, cất cánh và thực hiện các nhiệm vụ được lập trình trong DJI Flighthub 2.

Tích hợp và dễ triển khai

Tự động hóa công việc thông minh hơn

Quản lý đám mây nằm trong tầm tay của bạn

Hoạt động trong bán kính 7km

Sạc nhanh, giảm thiểu thời gian nghỉ

Nhiệt độ hoạt động từ – 35℃ to 49℃

Hỗ trợ riêng tư khi triển khai

Mở rộng tính toán

DJI DOCKS chắc chắn, đáng tin cậy và được xây dựng để vận hành 24/7 cả ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hoặc trời nắng.

Mỗi DJI Dock chứa một Matrice 30 nơi mà nó hạ cánh, sạc pin, cất cánh và thực hiện các nhiệm vụ được lập trình trong DJI Flighthub 2.

Tích hợp và dễ triển khai

Tự động hóa công việc thông minh hơn

Quản lý đám mây nằm trong tầm tay của bạn

Hoạt động trong bán kính 7km

Sạc nhanh, giảm thiểu thời gian nghỉ

Nhiệt độ hoạt động từ – 35℃ to 49℃

Hỗ trợ riêng tư khi triển khai

Mở rộng tính toán

DJI DOCKS chắc chắn, đáng tin cậy và được xây dựng để vận hành 24/7 cả ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hoặc trời nắng.

Mỗi DJI Dock chứa một Matrice 30 nơi mà nó hạ cánh, sạc pin, cất cánh và thực hiện các nhiệm vụ được lập trình trong DJI Flighthub 2.

Tích hợp và dễ triển khai

Tự động hóa công việc thông minh hơn

Quản lý đám mây nằm trong tầm tay của bạn

Hoạt động trong bán kính 7km

Sạc nhanh, giảm thiểu thời gian nghỉ

Nhiệt độ hoạt động từ – 35℃ to 49℃

Hỗ trợ riêng tư khi triển khai

Mở rộng tính toán

Kiểm soát dữ liệu đám mây

Với FlightHub 2, mở khóa đầy đủ chức năng của DJI DOCK từ đám mây. Lên lịch các nhiệm vụ, tạo và chỉnh sửa các tuyến bay và quản lý dữ liệu được đã được thu thập.

Phát trực tiếp với độ nét cao bất cứ lúc nào để kiểm tra DJI Dock hoặc máy bay không người lái

Lập kế hoạch các tuyến bay phức tạp từ xa qua FlightHub 2

Chỉnh sửa, quản lý và đẩy các tuyến bay đến DJI Docks của bạn để theo dõi tiến độ và kết quả của chuyến bay.

Xem lại các hình ảnh, video, bản đồ và toàn cảnh đã gắn thẻ địa lý được thu thập bởi máy bay không người lái.

Dữ liệu đã thu thập bởi máy bay không người lái có thể được tự động tải lên và lưu trữ để sử dụng sau.

Theo dõi tình trạng và trạng thái của DJI Docks và máy bay không người lái của bạn từ xa và từ đám mây.

Kiểm soát dữ liệu đám mây

Với FlightHub 2, mở khóa đầy đủ chức năng của DJI DOCK từ đám mây. Lên lịch các nhiệm vụ, tạo và chỉnh sửa các tuyến bay và quản lý dữ liệu được đã được thu thập.

Phát trực tiếp với độ nét cao bất cứ lúc nào để kiểm tra DJI Dock hoặc máy bay không người lái

Lập kế hoạch các tuyến bay phức tạp từ xa qua FlightHub 2

Chỉnh sửa, quản lý và đẩy các tuyến bay đến DJI Docks của bạn để theo dõi tiến độ và kết quả của chuyến bay.

Xem lại các hình ảnh, video, bản đồ và toàn cảnh đã gắn thẻ địa lý được thu thập bởi máy bay không người lái.

Dữ liệu đã thu thập bởi máy bay không người lái có thể được tự động tải lên và lưu trữ để sử dụng sau.

Theo dõi tình trạng và trạng thái của DJI Docks và máy bay không người lái của bạn từ xa và từ đám mây.

Kiểm soát dữ liệu đám mây

Với FlightHub 2, mở khóa đầy đủ chức năng của DJI DOCK từ đám mây. Lên lịch các nhiệm vụ, tạo và chỉnh sửa các tuyến bay và quản lý dữ liệu được đã được thu thập.

Phát trực tiếp với độ nét cao bất cứ lúc nào để kiểm tra DJI Dock hoặc máy bay không người lái

Lập kế hoạch các tuyến bay phức tạp từ xa qua FlightHub 2

Chỉnh sửa, quản lý và đẩy các tuyến bay đến DJI Docks của bạn để theo dõi tiến độ và kết quả của chuyến bay.

Xem lại các hình ảnh, video, bản đồ và toàn cảnh đã gắn thẻ địa lý được thu thập bởi máy bay không người lái.

Dữ liệu đã thu thập bởi máy bay không người lái có thể được tự động tải lên và lưu trữ để sử dụng sau.

Theo dõi tình trạng và trạng thái của DJI Docks và máy bay không người lái của bạn từ xa và từ đám mây.

Sạc nhanh, lặp lại quy trình nhanh chóng

Sạc nhanh và cất cánh nhờ điều hòa không khí TEC làm mát pin máy bay không người lái, cho phép sạc từ 10%-90% chỉ trong 25 phút

Sạc nhanh, lặp lại quy trình nhanh chóng

Sạc nhanh và cất cánh nhờ điều hòa không khí TEC làm mát pin máy bay không người lái, cho phép sạc từ 10%-90% chỉ trong 25 phút

Sạc nhanh, lặp lại quy trình nhanh chóng

Sạc nhanh và cất cánh nhờ điều hòa không khí TEC làm mát pin máy bay không người lái, cho phép sạc từ 10%-90% chỉ trong 25 phút

Ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hay trời nắng

DJI Docks được xây dựng dựa trên những điều đó vì thế bạn không cần lo lắng về nó

IP55

Bảo vệ xâm nhập

-35°C to 50°C

Nhiệt độ hoạt động

40kA

Bảo vệ sốc điện

5 giờ

Pin dự phòng

Kiểm soát nhiệt độ chủ động

Sạc nhanh và an toàn cho drone

6 tháng

Thời gian bảo trì

Ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hay trời nắng

DJI Docks được xây dựng dựa trên những điều đó vì thế bạn không cần lo lắng về nó

IP55

Bảo vệ xâm nhập

-35°C to 50°C

Nhiệt độ hoạt động

40kA

Bảo vệ sốc điện

5 giờ

Pin dự phòng

Kiểm soát nhiệt độ chủ động

Sạc nhanh và an toàn cho drone

6 tháng

Thời gian bảo trì

Ban ngày hoặc ban đêm, trời mưa hay trời nắng

DJI Docks được xây dựng dựa trên những điều đó vì thế bạn không cần lo lắng về nó

IP55

Bảo vệ xâm nhập

-35°C to 50°C

Nhiệt độ hoạt động

40kA

Bảo vệ sốc điện

5 giờ

Pin dự phòng

Kiểm soát nhiệt độ chủ động

Sạc nhanh và an toàn cho drone

6 tháng

Thời gian bảo trì

Phiên bản Dock Matrice 30 Series

Hoạt động không ngừng
Phiên bản Dock M30 Series có hiệu suất cấp hàng đầu với khả năng chống gió tối đa là 15 m/s , bảo vệ xâm nhập IP55 và hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 50 ℃ nhờ điều hòa không khí TEC.

Vùng phủ sóng diện rộng
Được sạc đầy, M30 bay trong 40 phút và có thể thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra đến 7 km từ Dock.

Chi tiết mục tiêu nằm trong tầm tay của bạn
Phiên bản Dock M30 Series tích hợp các camera góc rộng, thu phóng và nhiệt (chỉ M30T) với máy đo quang trắc laser, cùng nhau có thể thu thập dữ liệu trên không khi bạn cần.

Phiên bản Dock Matrice 30 Series

Hoạt động không ngừng
Phiên bản Dock M30 Series có hiệu suất cấp hàng đầu với khả năng chống gió tối đa là 15 m/s , bảo vệ xâm nhập IP55 và hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 50 ℃ nhờ điều hòa không khí TEC.

Vùng phủ sóng diện rộng
Được sạc đầy, M30 bay trong 40 phút và có thể thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra đến 7 km từ Dock.

Chi tiết mục tiêu nằm trong tầm tay của bạn
Phiên bản Dock M30 Series tích hợp các camera góc rộng, thu phóng và nhiệt (chỉ M30T) với máy đo quang trắc laser, cùng nhau có thể thu thập dữ liệu trên không khi bạn cần.

Phiên bản Dock Matrice 30 Series

Hoạt động không ngừng
Phiên bản Dock M30 Series có hiệu suất cấp hàng đầu với khả năng chống gió tối đa là 15 m/s , bảo vệ xâm nhập IP55 và hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến 50 ℃ nhờ điều hòa không khí TEC.

Vùng phủ sóng diện rộng
Được sạc đầy, M30 bay trong 40 phút và có thể thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra đến 7 km từ Dock.

Chi tiết mục tiêu nằm trong tầm tay của bạn
Phiên bản Dock M30 Series tích hợp các camera góc rộng, thu phóng và nhiệt (chỉ M30T) với máy đo quang trắc laser, cùng nhau có thể thu thập dữ liệu trên không khi bạn cần.

Cài đặt đơn giản

Cài đặt đơn giản

Cài đặt đơn giản

DJI Docks nặng dưới 100 kg và có diện tích <1 mét vuông. Quá trình thiết lập yêu cầu cố định mặt đất, truy cập nguồn điện và internet cũng như cài đặt cấu hình nhanh thông qua bộ điều khiển từ xa DJI RC Plus.

Thiết kế thích hợp

DJI Docks được thiết kế với phần cứng tích hợp cao, cải thiện chức năng.

Bảo trì mô-đun

Thiết kế tối ưu mô -đun của các thành phần cốt lõi đơn giản hóa bảo trì.

DJI Docks nặng dưới 100 kg và có diện tích <1 mét vuông. Quá trình thiết lập yêu cầu cố định mặt đất, truy cập nguồn điện và internet cũng như cài đặt cấu hình nhanh thông qua bộ điều khiển từ xa DJI RC Plus.

Thiết kế thích hợp

DJI Docks được thiết kế với phần cứng tích hợp cao, cải thiện chức năng.

Bảo trì mô-đun

Thiết kế tối ưu mô -đun của các thành phần cốt lõi đơn giản hóa bảo trì.

DJI Docks nặng dưới 100 kg và có diện tích <1 mét vuông. Quá trình thiết lập yêu cầu cố định mặt đất, truy cập nguồn điện và internet cũng như cài đặt cấu hình nhanh thông qua bộ điều khiển từ xa DJI RC Plus.

Thiết kế thích hợp

DJI Docks được thiết kế với phần cứng tích hợp cao, cải thiện chức năng.

Bảo trì mô-đun

Thiết kế tối ưu mô -đun của các thành phần cốt lõi đơn giản hóa bảo trì.

Thiết kế nâng cao

Triển khai bảo mật
API Cloud mở thêm các chức năng của Dock với các nhà tích hợp hệ thống, những người có thể thiết lập một máy chủ riêng tư tùy chỉnh.

Tính toán cạnh
DJI Docks có các khe mở rộng tính toán cạnh cho phép xử lý trước các tệp phương tiện và nhiều hơn thế, để cải thiện hiểu quả hoạt động.

Thiết kế nâng cao

Triển khai bảo mật
API Cloud mở thêm các chức năng của Dock với các nhà tích hợp hệ thống, những người có thể thiết lập một máy chủ riêng tư tùy chỉnh.

Tính toán cạnh
DJI Docks có các khe mở rộng tính toán cạnh cho phép xử lý trước các tệp phương tiện và nhiều hơn thế, để cải thiện hiểu quả hoạt động.

Thiết kế nâng cao

Triển khai bảo mật
API Cloud mở thêm các chức năng của Dock với các nhà tích hợp hệ thống, những người có thể thiết lập một máy chủ riêng tư tùy chỉnh.

Tính toán cạnh
DJI Docks có các khe mở rộng tính toán cạnh cho phép xử lý trước các tệp phương tiện và nhiều hơn thế, để cải thiện hiểu quả hoạt động.

DJI Dock Bundle

M30 Dock Version

M30T Dock Version

DJI Dock Bundle

M30 Dock Version

M30T Dock Version

DJI Dock Bundle

M30 Dock Version

M30T Dock Version

1. Được đo trong môi trường bên ngoài đường truyền hoặc nhiễu tín hiệu, và tốc độ gió <4 m / s, trong đó máy bay không người lái có tốc độ bay 15 m / s và đặt ghim 20% như bộ đệm hạ cánh an toàn.

2. Đo ở nhiệt độ 25. Khi nhiệt độ tăng, pin làm mát thời gian sẽ tăng và kéo dài thời gian không ngừng hoạt động.

3. sốc điện bảo vệ khả năng là 40KA (dạng sóng 8 / 20μs) và đáp ứng các mức bảo vệ EN / IEC 61643-11 loại 2. RJ45 tăng cường khả năng bảo vệ là 1,5KA (dạng sóng 8 / 20μs), chúng đáp ứng loại C bảo vệ mức độ của EN / IEC 61643-21. Khả năng bảo vệ chống sốc điện tăng biến phụ thuộc vào năng lực và độ tin cậy của nền nền. Để giảm thiểu rủi ro giảm điện, vui lòng bảo đảm rằng đất nối được thực hiện đúng trong quá trình cài đặt.

4. Mỗi Dock DJI có pin dự phòng có thể cung cấp năng lượng trong 5 giờ và bảo đảm máy bay không người lái có thể quay trở lại và hạ cánh một cách an toàn trong trường hợp mất điện.

5. Tùy thuộc vào môi trường điều kiện và tần suất của DJI Dock hoạt động, nên tiến hành bảo trì cứ sau 6 tháng hoặc ít hơn.

6. Cất cánh và hạ cánh có thể chịu được tốc độ gió lên tới 12 m / s.

7. Đo trong điều kiện không gió với máy bay không người lái đồng nhất bay ở mức 10 m / s. Vịnh thực tế thời gian có thể thay đổi các thuộc tính thành môi trường, bay chế độ và phụ kiện.

1. Được đo trong môi trường bên ngoài đường truyền hoặc nhiễu tín hiệu, và tốc độ gió <4 m / s, trong đó máy bay không người lái có tốc độ bay 15 m / s và đặt ghim 20% như bộ đệm hạ cánh an toàn.

2. Đo ở nhiệt độ 25. Khi nhiệt độ tăng, pin làm mát thời gian sẽ tăng và kéo dài thời gian không ngừng hoạt động.

3. sốc điện bảo vệ khả năng là 40KA (dạng sóng 8 / 20μs) và đáp ứng các mức bảo vệ EN / IEC 61643-11 loại 2. RJ45 tăng cường khả năng bảo vệ là 1,5KA (dạng sóng 8 / 20μs), chúng đáp ứng loại C bảo vệ mức độ của EN / IEC 61643-21. Khả năng bảo vệ chống sốc điện tăng biến phụ thuộc vào năng lực và độ tin cậy của nền nền. Để giảm thiểu rủi ro giảm điện, vui lòng bảo đảm rằng đất nối được thực hiện đúng trong quá trình cài đặt.

4. Mỗi Dock DJI có pin dự phòng có thể cung cấp năng lượng trong 5 giờ và bảo đảm máy bay không người lái có thể quay trở lại và hạ cánh một cách an toàn trong trường hợp mất điện.

5. Tùy thuộc vào môi trường điều kiện và tần suất của DJI Dock hoạt động, nên tiến hành bảo trì cứ sau 6 tháng hoặc ít hơn.

6. Cất cánh và hạ cánh có thể chịu được tốc độ gió lên tới 12 m / s.

7. Đo trong điều kiện không gió với máy bay không người lái đồng nhất bay ở mức 10 m / s. Vịnh thực tế thời gian có thể thay đổi các thuộc tính thành môi trường, bay chế độ và phụ kiện.

1. Được đo trong môi trường bên ngoài đường truyền hoặc nhiễu tín hiệu, và tốc độ gió <4 m / s, trong đó máy bay không người lái có tốc độ bay 15 m / s và đặt ghim 20% như bộ đệm hạ cánh an toàn.

2. Đo ở nhiệt độ 25. Khi nhiệt độ tăng, pin làm mát thời gian sẽ tăng và kéo dài thời gian không ngừng hoạt động.

3. sốc điện bảo vệ khả năng là 40KA (dạng sóng 8 / 20μs) và đáp ứng các mức bảo vệ EN / IEC 61643-11 loại 2. RJ45 tăng cường khả năng bảo vệ là 1,5KA (dạng sóng 8 / 20μs), chúng đáp ứng loại C bảo vệ mức độ của EN / IEC 61643-21. Khả năng bảo vệ chống sốc điện tăng biến phụ thuộc vào năng lực và độ tin cậy của nền nền. Để giảm thiểu rủi ro giảm điện, vui lòng bảo đảm rằng đất nối được thực hiện đúng trong quá trình cài đặt.

4. Mỗi Dock DJI có pin dự phòng có thể cung cấp năng lượng trong 5 giờ và bảo đảm máy bay không người lái có thể quay trở lại và hạ cánh một cách an toàn trong trường hợp mất điện.

5. Tùy thuộc vào môi trường điều kiện và tần suất của DJI Dock hoạt động, nên tiến hành bảo trì cứ sau 6 tháng hoặc ít hơn.

6. Cất cánh và hạ cánh có thể chịu được tốc độ gió lên tới 12 m / s.

7. Đo trong điều kiện không gió với máy bay không người lái đồng nhất bay ở mức 10 m / s. Vịnh thực tế thời gian có thể thay đổi các thuộc tính thành môi trường, bay chế độ và phụ kiện.