Free Public Beta
Free Public Beta
Free Public Beta

Tại sao lựa chọn FlightHub2

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Vượt qua các rào cản giao tiếp

Lập các kế hoạch đường bay chính xác

Thống nhất quản lý chuyến bay, nhân sự và phương tiện truyền thống

Tại sao lựa chọn FlightHub2

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Vượt qua các rào cản giao tiếp

Lập các kế hoạch đường bay chính xác

Thống nhất quản lý chuyến bay, nhân sự và phương tiện truyền thống

Tại sao lựa chọn FlightHub2

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Vượt qua các rào cản giao tiếp

Lập các kế hoạch đường bay chính xác

Thống nhất quản lý chuyến bay, nhân sự và phương tiện truyền thống

Flighthub 2 là nền tảng quản lý hoạt động của máy bay không người lái dựa trên điện toán đám mây giúp bạn đạt được nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực. Truy cập tất cả thông tin bạn cần để lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của máy bay không người lái, giám sát chuyến bay của bạn và quản lý dữ liệu bạn tạo ra dựa trên điện toán đám mây.

Flighthub 2 là nền tảng quản lý hoạt động của máy bay không người lái dựa trên điện toán đám mây giúp bạn đạt được nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực. Truy cập tất cả thông tin bạn cần để lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của máy bay không người lái, giám sát chuyến bay của bạn và quản lý dữ liệu bạn tạo ra dựa trên điện toán đám mây.

Flighthub 2 là nền tảng quản lý hoạt động của máy bay không người lái dựa trên điện toán đám mây giúp bạn đạt được nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực. Truy cập tất cả thông tin bạn cần để lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của máy bay không người lái, giám sát chuyến bay của bạn và quản lý dữ liệu bạn tạo ra dựa trên điện toán đám mây.

Nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực

Nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực

Nhận thức toàn diện về tình huống thời gian thực

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Bản đồ 2.5D [1]
Tích hợp dữ liệu độ cao với các bản đồ vệ tinh để mang lại nhận thức về địa hình cho kế hoạch hoạt động của bạn.

Đồng bộ hóa toàn cảnh một tap
Tạo ảnh 360 ° và tải lên đám mây chỉ bằng một cú chạm. Chia sẽ toàn cảnh và các tọa độ của vị trí nhiệm vụ mà người dùng chụp được, dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D, giúp cho các thành viên trong nhóm có nhận biết nhanh chóng.

Lập bản đồ đám mây
Tạo bản đồ hồng ngoại RGB hoặc bản đồ chỉnh hình của các khu vực lên tới 1,5 k㎡ trong một chuyến bay[2]. Chỉnh hình được tự động phủ lên trên bản đồ cơ sở 2.5D của bạn, cho phép bạn nhận thức chi tiết về môi trường nhiệm vụ của bạn bất cứ khi nào cần thiết.

Truyền phát trực tiếp
Kết nối đồng thời nhiều người dùng với một hoặc nhiều hoạt động đồng thời máy bay không người lái và giữ cho các nhóm được cập nhật với các sự thay đổi mới nhất nhờ phát trực tiếp độ phân giải cao độ trễ thấp

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Bản đồ 2.5D [1]
Tích hợp dữ liệu độ cao với các bản đồ vệ tinh để mang lại nhận thức về địa hình cho kế hoạch hoạt động của bạn.

Đồng bộ hóa toàn cảnh một tap
Tạo ảnh 360 ° và tải lên đám mây chỉ bằng một cú chạm. Chia sẽ toàn cảnh và các tọa độ của vị trí nhiệm vụ mà người dùng chụp được, dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D, giúp cho các thành viên trong nhóm có nhận biết nhanh chóng.

Lập bản đồ đám mây
Tạo bản đồ hồng ngoại RGB hoặc bản đồ chỉnh hình của các khu vực lên tới 1,5 k㎡ trong một chuyến bay[2]. Chỉnh hình được tự động phủ lên trên bản đồ cơ sở 2.5D của bạn, cho phép bạn nhận thức chi tiết về môi trường nhiệm vụ của bạn bất cứ khi nào cần thiết.

Truyền phát trực tiếp
Kết nối đồng thời nhiều người dùng với một hoặc nhiều hoạt động đồng thời máy bay không người lái và giữ cho các nhóm được cập nhật với các sự thay đổi mới nhất nhờ phát trực tiếp độ phân giải cao độ trễ thấp

Bậc thầy trong môi trường nhiệm vụ của bạn

Bản đồ 2.5D [1]
Tích hợp dữ liệu độ cao với các bản đồ vệ tinh để mang lại nhận thức về địa hình cho kế hoạch hoạt động của bạn.

Đồng bộ hóa toàn cảnh một tap
Tạo ảnh 360 ° và tải lên đám mây chỉ bằng một cú chạm. Chia sẽ toàn cảnh và các tọa độ của vị trí nhiệm vụ mà người dùng chụp được, dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D, giúp cho các thành viên trong nhóm có nhận biết nhanh chóng.

Lập bản đồ đám mây
Tạo bản đồ hồng ngoại RGB hoặc bản đồ chỉnh hình của các khu vực lên tới 1,5 k㎡ trong một chuyến bay[2]. Chỉnh hình được tự động phủ lên trên bản đồ cơ sở 2.5D của bạn, cho phép bạn nhận thức chi tiết về môi trường nhiệm vụ của bạn bất cứ khi nào cần thiết.

Truyền phát trực tiếp
Kết nối đồng thời nhiều người dùng với một hoặc nhiều hoạt động đồng thời máy bay không người lái và giữ cho các nhóm được cập nhật với các sự thay đổi mới nhất nhờ phát trực tiếp độ phân giải cao độ trễ thấp

Sức mạnh tổng hợp từ mặt đất đến đám mây

Chú thích trực tiếp
Làm nổi bật các đối tượng hoặc các lĩnh vực quan tâm để quản lý nhiệm vụ hiệu quả và phân phối tài nguyên. Chú thích có thể nhìn thấy cho các đội mặt đất, người lái hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm liên kết dự án kịp thời và phân phối nhiệm vụ.

Liên lạc nhóm được sắp xếp hợp lý
Đồng bộ hóa thông tin có giá trị như vị trí nhóm, trạng thái máy bay không người lái, chi tiết nhiệm vụ và nhiều hơn thế, trong thời gian thực và trên nhiều loại thiết bị, giúp hợp tác nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sức mạnh tổng hợp từ mặt đất đến đám mây

Chú thích trực tiếp
Làm nổi bật các đối tượng hoặc các lĩnh vực quan tâm để quản lý nhiệm vụ hiệu quả và phân phối tài nguyên. Chú thích có thể nhìn thấy cho các đội mặt đất, người lái hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm liên kết dự án kịp thời và phân phối nhiệm vụ.

Liên lạc nhóm được sắp xếp hợp lý
Đồng bộ hóa thông tin có giá trị như vị trí nhóm, trạng thái máy bay không người lái, chi tiết nhiệm vụ và nhiều hơn thế, trong thời gian thực và trên nhiều loại thiết bị, giúp hợp tác nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sức mạnh tổng hợp từ mặt đất đến đám mây

Chú thích trực tiếp
Làm nổi bật các đối tượng hoặc các lĩnh vực quan tâm để quản lý nhiệm vụ hiệu quả và phân phối tài nguyên. Chú thích có thể nhìn thấy cho các đội mặt đất, người lái hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm liên kết dự án kịp thời và phân phối nhiệm vụ.

Liên lạc nhóm được sắp xếp hợp lý
Đồng bộ hóa thông tin có giá trị như vị trí nhóm, trạng thái máy bay không người lái, chi tiết nhiệm vụ và nhiều hơn thế, trong thời gian thực và trên nhiều loại thiết bị, giúp hợp tác nhóm dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thống nhất quản lý từ điện toán đám mây

Thống nhất quản lý từ điện toán đám mây

Thống nhất quản lý từ điện toán đám mây

Lập kế hoạch đường bay và quản lý nhiệm vụ

Tạo tất cả các loại nhiệm vụ bay trực tiếp từ máy tính của bạn dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D. Xem trước kết quả dự kiến cho từng điểm nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng dữ liệu và đường bay được an toàn. Đồng bộ hóa các nhiệm vụ với các người lái để thực hiện hiệu quả và thuận tiện.

Quản lý phương tiện truyền thông

Xem lại kết quả hoạt động trên đám mây. Mở bất kỳ ảnh, video hoặc ảnh toàn cảnh đã chụp và nó sẽ được hiển thị trên Bản đồ cơ sở 2.5D cùng với thông tin tọa độ tương ứng.

Lập kế hoạch đường bay và quản lý nhiệm vụ

Tạo tất cả các loại nhiệm vụ bay trực tiếp từ máy tính của bạn dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D. Xem trước kết quả dự kiến cho từng điểm nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng dữ liệu và đường bay được an toàn. Đồng bộ hóa các nhiệm vụ với các người lái để thực hiện hiệu quả và thuận tiện.

Quản lý phương tiện truyền thông

Xem lại kết quả hoạt động trên đám mây. Mở bất kỳ ảnh, video hoặc ảnh toàn cảnh đã chụp và nó sẽ được hiển thị trên Bản đồ cơ sở 2.5D cùng với thông tin tọa độ tương ứng.

Lập kế hoạch đường bay và quản lý nhiệm vụ

Tạo tất cả các loại nhiệm vụ bay trực tiếp từ máy tính của bạn dựa trên bản đồ cơ sở 2.5D. Xem trước kết quả dự kiến cho từng điểm nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng dữ liệu và đường bay được an toàn. Đồng bộ hóa các nhiệm vụ với các người lái để thực hiện hiệu quả và thuận tiện.

Quản lý phương tiện truyền thông

Xem lại kết quả hoạt động trên đám mây. Mở bất kỳ ảnh, video hoặc ảnh toàn cảnh đã chụp và nó sẽ được hiển thị trên Bản đồ cơ sở 2.5D cùng với thông tin tọa độ tương ứng.

Lên lịch hoạt động của Máy bay với DJI Dock

Lên lịch hoạt động của Máy bay với DJI Dock

Lên lịch hoạt động của Máy bay với DJI Dock

Một công việc mới từ xa

Vận hành và bảo trì được tập trung

Cảnh báo
Trong trường hợp các điều kiện bất thường như mưa lớn, gió mạnh hoặc bất kỳ tình huống nào khác có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ bay và tính toàn vẹn của thiết bị, Flightthub 2 sẽ tự động kích hoạt cảnh báo.

Bảo trì từ xa
Kiểm tra trạng thái của DJI Docks từ xa và thực hiện sửa lỗi bất cứ khi nào cần. Giữ cho các hoạt động bay không người lái của bạn hoạt động mà không cần bảo trì liên tục.

GIữ cho dữ liệu của bạn luôn được an toàn

Một công việc mới từ xa

Vận hành và bảo trì được tập trung

Cảnh báo
Trong trường hợp các điều kiện bất thường như mưa lớn, gió mạnh hoặc bất kỳ tình huống nào khác có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ bay và tính toàn vẹn của thiết bị, Flightthub 2 sẽ tự động kích hoạt cảnh báo.

Bảo trì từ xa
Kiểm tra trạng thái của DJI Docks từ xa và thực hiện sửa lỗi bất cứ khi nào cần. Giữ cho các hoạt động bay không người lái của bạn hoạt động mà không cần bảo trì liên tục.

GIữ cho dữ liệu của bạn luôn được an toàn

Một công việc mới từ xa

Vận hành và bảo trì được tập trung

Cảnh báo
Trong trường hợp các điều kiện bất thường như mưa lớn, gió mạnh hoặc bất kỳ tình huống nào khác có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ bay và tính toàn vẹn của thiết bị, Flightthub 2 sẽ tự động kích hoạt cảnh báo.

Bảo trì từ xa
Kiểm tra trạng thái của DJI Docks từ xa và thực hiện sửa lỗi bất cứ khi nào cần. Giữ cho các hoạt động bay không người lái của bạn hoạt động mà không cần bảo trì liên tục.

GIữ cho dữ liệu của bạn luôn được an toàn

Những máy bay được hỗ trợ

Những máy bay được hỗ trợ

Những máy bay được hỗ trợ

Free Public Beta

Flighthub 2 hiện có sẵn miễn phí cho tất cả người dùng DJI. Mở khóa tất cả các tính năng và khả năng trong giai đoạn thử nghiệm này cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Free Public Beta

Free Public Beta

Flighthub 2 hiện có sẵn miễn phí cho tất cả người dùng DJI. Mở khóa tất cả các tính năng và khả năng trong giai đoạn thử nghiệm này cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Free Public Beta

Free Public Beta

Flighthub 2 hiện có sẵn miễn phí cho tất cả người dùng DJI. Mở khóa tất cả các tính năng và khả năng trong giai đoạn thử nghiệm này cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2022.

Free Public Beta

[1] Bản đồ cơ sở 2.5D là bản đồ được phủ dữ liệu độ cao

[2] Bản đồ đám mây RGB là 1,5 K㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD là 23 cm hoặc bản đồ đám mây hồng ngoại là 0,6 k㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD 20 cm.

[1] Bản đồ cơ sở 2.5D là bản đồ được phủ dữ liệu độ cao

[2] Bản đồ đám mây RGB là 1,5 K㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD là 23 cm hoặc bản đồ đám mây hồng ngoại là 0,6 k㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD 20 cm.

[1] Bản đồ cơ sở 2.5D là bản đồ được phủ dữ liệu độ cao

[2] Bản đồ đám mây RGB là 1,5 K㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD là 23 cm hoặc bản đồ đám mây hồng ngoại là 0,6 k㎡ trong một chuyến bay, ở độ cao bay 150 m và GSD 20 cm.