Vision Beyond Darkness

Watch video

Vision Beyond Darkness

Watch video

Vision Beyond Darkness

Watch video

“N” for Night Vision

Zenmuse H20N tích hợp cảm biến Starlight1 vào Camera góc rộng. Kết hợp điều này với Camera kép thu phóng nhiệt và một máy đo khoảng cách laser, bạn sẽ có một tải trọng hỗn hợp linh hoạt để tăng năng suất công việc

Tầm nhìn ban đêm

Camera nhiệt kép 640×512
Zoom quang học 2×, 8×

Zoom quang học kết hợp 20×

Đo khoảng cách bằng laser
Phạm vi tối đa 1200 m

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

Cải thiện cảnh đêm thông minh

Tiêu chuẩn chống nước IP44

Nhiệt độ hoạt động -20°C to 50°C

“N” for Night Vision

Zenmuse H20N tích hợp cảm biến Starlight1 vào Camera góc rộng. Kết hợp điều này với Camera kép thu phóng nhiệt và một máy đo khoảng cách laser, bạn sẽ có một tải trọng hỗn hợp linh hoạt để tăng năng suất công việc

Tầm nhìn ban đêm

Camera nhiệt kép 640×512
Zoom quang học 2×, 8×

Zoom quang học kết hợp 20×

Đo khoảng cách bằng laser
Phạm vi tối đa 1200 m

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

Cải thiện cảnh đêm thông minh

Tiêu chuẩn chống nước IP44

Nhiệt độ hoạt động -20°C to 50°C

“N” for Night Vision

Zenmuse H20N tích hợp cảm biến Starlight1 vào Camera góc rộng. Kết hợp điều này với Camera kép thu phóng nhiệt và một máy đo khoảng cách laser, bạn sẽ có một tải trọng hỗn hợp linh hoạt để tăng năng suất công việc

Tầm nhìn ban đêm

Camera nhiệt kép 640×512
Zoom quang học 2×, 8×

Zoom quang học kết hợp 20×

Đo khoảng cách bằng laser
Phạm vi tối đa 1200 m

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

Cải thiện cảnh đêm thông minh

Tiêu chuẩn chống nước IP44

Nhiệt độ hoạt động -20°C to 50°C

CẢM BIẾN ĐƯỢC NÂNG CẤP TRÊN NHIỀU KÍCH THƯỚC

CẢM BIẾN ĐƯỢC NÂNG CẤP TRÊN NHIỀU KÍCH THƯỚC

CẢM BIẾN ĐƯỢC NÂNG CẤP TRÊN NHIỀU KÍCH THƯỚC

Tối ưu tầm nhìn nhiệt và ban đêm
để tăng hiệu quả hoạt động

Tối ưu tầm nhìn nhiệt và ban đêm
để tăng hiệu quả hoạt động

Tối ưu tầm nhìn nhiệt và ban đêm
để tăng hiệu quả hoạt động

Nhìn xuyên ban đêm

Camera zoom và Camera góc rộng được trang bị cảm biến Starlight thiết kế dành riêng cho môi trường ánh sáng yếu

Zoom hồng ngoại

Hai máy ảnh nhiệt tương ứng cung cấp khả năng thu phóng 2x và 8x, kết hợp và cho phép thu phóng lên đến 32x. Giúp tìm các điểm nóng và kiểm tra chi tiết sau khi phóng to

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

H20N hỗ trợ Zoom đồng bộ màn hình kép kết Camera nhiệt và Camera ban đêm. Người dùng có thể chia tỉ lệ cả hai hình ảnh cùng một lúc. Điều này giúp tăng gấp đôi hiệu quả và dễ dàng so sánh các chi tiết cạnh nhau.

Nhìn xuyên ban đêm

Camera zoom và Camera góc rộng được trang bị cảm biến Starlight thiết kế dành riêng cho môi trường ánh sáng yếu

Zoom hồng ngoại

Hai máy ảnh nhiệt tương ứng cung cấp khả năng thu phóng 2x và 8x, kết hợp và cho phép thu phóng lên đến 32x. Giúp tìm các điểm nóng và kiểm tra chi tiết sau khi phóng to

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

H20N hỗ trợ Zoom đồng bộ màn hình kép kết Camera nhiệt và Camera ban đêm. Người dùng có thể chia tỉ lệ cả hai hình ảnh cùng một lúc. Điều này giúp tăng gấp đôi hiệu quả và dễ dàng so sánh các chi tiết cạnh nhau.

Nhìn xuyên ban đêm

Camera zoom và Camera góc rộng được trang bị cảm biến Starlight thiết kế dành riêng cho môi trường ánh sáng yếu

Zoom hồng ngoại

Hai máy ảnh nhiệt tương ứng cung cấp khả năng thu phóng 2x và 8x, kết hợp và cho phép thu phóng lên đến 32x. Giúp tìm các điểm nóng và kiểm tra chi tiết sau khi phóng to

Đồng bộ hóa Zoom màn hình kép

H20N hỗ trợ Zoom đồng bộ màn hình kép kết Camera nhiệt và Camera ban đêm. Người dùng có thể chia tỉ lệ cả hai hình ảnh cùng một lúc. Điều này giúp tăng gấp đôi hiệu quả và dễ dàng so sánh các chi tiết cạnh nhau.

Thêm nhiều tính năng thông minh

Thêm nhiều tính năng thông minh

Thêm nhiều tính năng thông minh

CÁC TÍNH NĂNG NHIỆT

Color Palettes

Điều chỉnh màu sắc bằng dữ liệu nhiệt dựa trên các nhu cầu của nhiệm vụ

Isotherms

Hình dung một dải nhiệt độ cụ thể để làm nổi bật các mục tiêu của bạn.

Temp. Alarm

Nhận thông báo tức thì trong DJI Pilot khi nhiệt độ đối tượng vượt qua giá trị cảnh báo mà bạn đặt trước.

Gain Modes

Điều chỉnh Gain để thay đổi phạm vị nhiệt độ đã chụp: Chế độ High Gain Mode với phạm vi nhiệt độ nhỏ nhưng nhạy cảm hơn với sư chênh lệch nhiệt độ; Chế độ Low Gain Mode với phạm vi nhiệt độ rộng hơn.

R-JPEG Images

Hình ảnh được gắn thông tin nhiệt độ khi chụp bởi Zenmuse H20N ở định dạng R-JPEG. Bằng cách nhập những hình ảnh này vào công cụ DJI Thermal Analysis Tool, bạn có thể đo nhiệt độ và điều chỉnh các thông số như Độ phát xạ và Nhiệt độ phản ánh.

CÁC TÍNH NĂNG NHIỆT

Color Palettes

Điều chỉnh màu sắc bằng dữ liệu nhiệt dựa trên các nhu cầu của nhiệm vụ

Isotherms

Hình dung một dải nhiệt độ cụ thể để làm nổi bật các mục tiêu của bạn.

Temp. Alarm

Nhận thông báo tức thì trong DJI Pilot khi nhiệt độ đối tượng vượt qua giá trị cảnh báo mà bạn đặt trước.

Gain Modes

Điều chỉnh Gain để thay đổi phạm vị nhiệt độ đã chụp: Chế độ High Gain Mode với phạm vi nhiệt độ nhỏ nhưng nhạy cảm hơn với sư chênh lệch nhiệt độ; Chế độ Low Gain Mode với phạm vi nhiệt độ rộng hơn.

R-JPEG Images

Hình ảnh được gắn thông tin nhiệt độ khi chụp bởi Zenmuse H20N ở định dạng R-JPEG. Bằng cách nhập những hình ảnh này vào công cụ DJI Thermal Analysis Tool, bạn có thể đo nhiệt độ và điều chỉnh các thông số như Độ phát xạ và Nhiệt độ phản ánh.

CÁC TÍNH NĂNG NHIỆT

Color Palettes

Điều chỉnh màu sắc bằng dữ liệu nhiệt dựa trên các nhu cầu của nhiệm vụ

Isotherms

Hình dung một dải nhiệt độ cụ thể để làm nổi bật các mục tiêu của bạn.

Temp. Alarm

Nhận thông báo tức thì trong DJI Pilot khi nhiệt độ đối tượng vượt qua giá trị cảnh báo mà bạn đặt trước.

Gain Modes

Điều chỉnh Gain để thay đổi phạm vị nhiệt độ đã chụp: Chế độ High Gain Mode với phạm vi nhiệt độ nhỏ nhưng nhạy cảm hơn với sư chênh lệch nhiệt độ; Chế độ Low Gain Mode với phạm vi nhiệt độ rộng hơn.

R-JPEG Images

Hình ảnh được gắn thông tin nhiệt độ khi chụp bởi Zenmuse H20N ở định dạng R-JPEG. Bằng cách nhập những hình ảnh này vào công cụ DJI Thermal Analysis Tool, bạn có thể đo nhiệt độ và điều chỉnh các thông số như Độ phát xạ và Nhiệt độ phản ánh.

Vision Beyond Darkness