QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Máy bay không người lái cho phép khảo sát quy mô lớn, chi tiết về tài nguyên thiên nhiên, cung cấp bản đồ và mô hình chính xác cũng như dữ liệu đo từ xa.

Lợi ích chính trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

Quản lý rừng

Triển khai máy bay không người lái với cảm biến thị giác có độ phân giải cao và cảm biến đa kính để lập bản đồ rừng, lấy mẫu thảm thực vật hoặc theo dõi và quản lý sức khỏe của rừng và động vật hoang dã.

Quản lý tài nguyên nước

Lập bản đồ xung quanh nước bề mặt, các điểm tiếp cận và hơn thế nữa bằng máy bay không người lái để lấy dữ liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý tài nguyên và giám sát tuân thủ trên các khu vực rộng lớn.

Quản lý rừng

Những thách thức truyền thống trong quản lý rừng

Việc lập bản đồ các khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, thường là các vùng núi đi bộ tốn nhiều thời gian, tốn kém và nguy hiểm cho người vận hành.

Dữ liệu thu thập được có thể bị hạn chế về cả phạm vi và quy mô, gây khó khăn cho việc tạo hồ sơ toàn diện có thể được chia sẻ với các nhóm khác nhau.

Drone giúp quản lý rừng như thế nào

Nhanh chóng cất cánh và bay qua sông, hồ, hồ chứa, v.v. để thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và cắt giảm thời gian thực địa.

Hình ảnh từ trên không giúp phân loại các vùng nước, ước tính độ phủ của nước và theo dõi nước thải.

Quản lý tài nguyên nước

Những thách thức truyền thống trong quản lý tài nguyên nước

Lập bản đồ nước mặt đòi hỏi nhiều giờ và nhiều người, trong khi môi trường có thể khó tiếp cận bằng cách đi bộ.

Dữ liệu vệ tinh đắt tiền và không thể được truy cập theo yêu cầu, trong khi độ phân giải và độ chính xác của dữ liệu là tiêu chí phụ.

Drone giúp quản lý tài nguyên nước như thế nào

Nhanh chóng cất cánh và bay qua sông, hồ, hồ chứa, v.v. để thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và cắt giảm thời gian thực địa.

Hình ảnh từ trên không giúp phân loại các vùng nước, ước tính độ phủ của nước và theo dõi nước thải.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ