Quy hoạch đô thị

Dữ liệu máy bay không người lái tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác tích hợp liền mạch với hệ thống thông tin địa lý địa phương, giúp các nhóm trực quan hóa kết quả.

Lợi ích chính trong quy hoạch đô thị

Mô hình hóa thành phố

Thiết kế và lập kế hoạch hiệu quả hơn với các mô hình thực tế 3D phản ánh chính xác địa hình và thông tin kiến trúc.

Phân loại Thành thị – Nông thôn

có được bản đồ 2D chính xác và mô hình 3D của cảnh quan thường xuyên theo yêu cầu để đảm bảo phân loại phù hợp, cập nhật.

Lập bản đồ Hành lang

Nhanh chóng lập bản đồ các hành lang như sông, cầu và đường, tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác để tạo điều kiện cho việc bảo trì và kiểm tra.

Mô hình hóa thành phố

Những Thách thức Truyền thống trong Mô hình Thành phố

Việc thiếu dữ liệu vị trí chính xác gây khó khăn cho việc căn chỉnh các thiết kế BIM, bản đồ vectơ đường, bản đồ Google và hình ảnh vệ tinh, tốn kém thời gian và nhân công.

Thiết kế 2D không thể minh họa thông tin không gian cần thiết để hình dung đầy đủ thiết kế.

Các thiết kế BIM có thể khá khác so với mô hình thực tế, gây khó khăn cho việc hình dung và xác minh thiết kế.

Cách Drone giúp tạo mô hình thành phố

Nhanh chóng cất cánh và bay qua các thành phố hoặc vùng nông thôn để nắm bắt dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và cắt giảm thời gian thực địa.

Tạo mô hình 3D với dữ liệu chính xác, được tham chiếu địa lý có thể dễ dàng lắp vào mô hình BIM để trực quan hóa thiết kế.

Các mô hình 3D được tạo ra bằng phần mềm đo quang tương thích với nhiều phần mềm GIS, giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch.

Phân loại Thành thị – Nông thôn

Những thách thức truyền thống trong phân loại thành thị – nông thôn

Việc phân loại thường dựa vào sự kết hợp của Google Maps, bản đồ vật lý và bản đồ đường viền, có độ phân giải thấp, không được cập nhật thường xuyên và không trực quan.

Môi trường có thể phức tạp với cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và cấp nước. Điều này làm cho việc lập bản đồ trở nên khó khăn.

Bản đồ 2D truyền thống không thu thập đủ thông tin GIS để phân tích tác động môi trường cần thiết trong quy hoạch cơ sở hạ tầng. Một mô hình 3D sẽ lý tưởng hơn.

Drone giúp phân loại thành thị – nông thôn như thế nào

Máy bay không người lái khảo sát và các giải pháp phần mềm kết hợp nhiều loại thông tin địa lý để tạo ra các mô hình trực quan 2D và 3D để giúp phân loại và lập kế hoạch.

Nhanh chóng cất cánh và bay qua các thành phố hoặc vùng nông thôn để nắm bắt dữ liệu bằng các chuyến bay tự động, giảm chi phí và cắt giảm thời gian thực địa.

Bản đồ 2D và mô hình 3D được tạo ra tương thích với nhiều phần mềm GIS, do đó, kết quả có thể được trực quan hóa nhanh chóng để điều chỉnh kịp thời.

Dữ liệu hàng không được thu thập bằng máy bay không người lái có thể được sử dụng để tạo bản đồ địa hình cho các phân tích tính năng bổ sung.

Lập bản đồ Hành lang

Những thách thức truyền thống trong lập bản đồ hành lang

Các phương pháp truyền thống không thể tạo ra các biểu diễn có độ phân giải cao với thông tin địa lý 3D.

Môi trường có thể phức tạp với cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống và cấp nước. Điều này làm cho việc lập bản đồ trở nên khó khăn.

Các cấu trúc hành lang như sông và hành lang đường dây điện khó lập bản đồ thủ công, dẫn đến thời gian dài hơn và chi phí cao hơn.

Drone giúp lập bản đồ hành lang như thế nào

Máy bay không người lái khảo sát và các giải pháp phần mềm kết hợp nhiều loại thông tin địa lý để tạo ra các mô hình trực quan 2D và 3D để giúp phân loại và lập kế hoạch.

Drone có thể hoạt động ở những địa hình phức tạp, với tính năng thông minh bám sát địa hình đảm bảo an toàn bay mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu.

Bản đồ 2D và mô hình 3D được tạo ra tương thích với nhiều phần mềm GIS, do đó, kết quả có thể được trực quan hóa nhanh chóng để điều chỉnh kịp thời.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ