Tag Archives: m300

Sử Dụng Pinpoint Trên Bộ Điều Khiển Máy Bay Không Người Lái Thế Nào Cho Hiệu Quả

pinpoint là gì ? #Sử Dụng Pinpoint Trên Bộ Điều Khiển Máy Bay Không Người Lái Thế Nào Cho Hiệu Quả 5 cách để sử dụng PinPoint cho các nhiệm vụ của máy bay không người lái Chức năng xác định khoảng cách bằng laser (laser rangerfinder) đã tăng hiệu quả của các hoạt động […]

Chế Độ Hạ Cánh Khẩn Cấp Của DJI M300 RTK

drone matrice 300 rtk #Chế Độ Hạ Cánh Khẩn Cấp Của DJI M300 RTK Chế độ an toàn mới cho máy bay không người lái: chức năng hạ cánh khẩn cấp của M300 RTK (Three Propeller Emergency Landing mode) Tính năng an toàn mới giúp bạn tự tin hơn Khi bạn nhìn thấy nó lần […]