Hoạt động đặc biệt

Nhanh chóng dọn sạch đường dây điện của các mảnh vỡ bằng cách sử dụng máy bay không người lái được trang bị các công cụ chuyên dụng, giữ an toàn cho nhân viên trên mặt đất và tránh tắt máy.

Lợi ích chính trong các hoạt động đặc biệt

Loại bỏ mảnh vỡ

Loại bỏ các mảnh vụn mà không gây nguy hiểm cho nhân viên hoặc ngừng hoạt động.

Loại bỏ rác trên không

Những thách thức truyền thống

Nhân viên kiểm tra cần phải loại bỏ các mảnh vụn một cách vật lý, điều này rất nguy hiểm và có thể tốn nhiều thời gian.

Nguồn điện cần được cắt để đảm bảo an toàn cho nhân viên, có khả năng ảnh hưởng đến người dân địa phương và phát sinh chi phí cho công ty điện lực.

Cách Drone giúp loại bỏ mảnh vỡ

Drone có thể loại bỏ các mảnh vỡ một cách hiệu quả bằng cách sử dụng trọng tải súng phun lửa, vì vậy nhân viên có thể giữ an toàn trên mặt đất.

Drone có thể hoạt động an toàn mà không cần ngắt nguồn điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục và giảm thiểu chi phí.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ