khảo sát trên không và aec

Lập bản đồ, mô hình và kiểm tra bằng các giải pháp drone

Tự động hóa quy trình làm việc và số hóa tài sản các công trình.

Máy bay không người lái DJI số hóa công việc thế nào ?

Cải thiện hiệu quả

Tăng hiệu quả thu thập thông tin địa lý của bạn và hợp lý hóa việc xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các giải pháp bay không người lái

Giảm thiểu chi phí

Tiết kiệm chi phí thiết bị và nhân công bằng cách tự động hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu với các giải pháp phần mềm và máy bay không người lái

Tiêu chuẩn hóa phân phối

Nhận dữ liệu chính xác trên không để tạo ra các sản phẩm tiêu chuẩn ngành như DSM, DOM và mô hình 3D bằng các giải pháp phần mềm và máy bay không người lái

Ứng dụng

Khảo sát đất đai

Các giải pháp máy bay không người lái thu thập dữ liệu chính xác, được gắn thẻ địa lý một cách nhanh chóng, trong khi phần mềm đo quang xử lý những dữ liệu này để cung cấp kết quả đầu ra được chuẩn hóa.

Tìm hiểu thêm

Quy hoạch đô thị

Dữ liệu máy bay không người lái tạo ra các mô hình 2D và 3D chính xác tích hợp liền mạch với hệ thống thông tin địa lý địa phương, giúp các nhóm trực quan hóa kết quả.

Tìm hiểu thêm

Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng (AEC)

Các cuộc khảo sát địa điểm sử dụng máy bay không người lái tạo ra dữ liệu chính xác thông báo cho các dự án xây dựng từ thiết kế đến giao hàng.

Tìm hiểu thêm

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Máy bay không người lái cho phép khảo sát quy mô lớn, chi tiết về tài nguyên thiên nhiên, cung cấp bản đồ và mô hình chính xác cũng như dữ liệu đo từ xa.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật tin tức

Khách hàng

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

đến trang liên hệ